უმარტივესი გზა სამოგზაუროდ
ჯერ შეადარე, შემდეგ იყიდე!